INTEGRITETS POLICY

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla. Här kan du ta del av information kring hur Dahls Hotell hanterar
personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.  Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

VARFÖR SAMLAR VI IN PERSONLIG INFORMATION
Vi sparar uppgifter för administrering och kommunikation med våra gäster, anställda och leverantörer. Syftet är att hantera bokningar, anställningar och administrera verksamheten. Vi sparar också information för att kunna skicka information till våra gäster om våra arrangemang.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OM DIG?
Vid en hotellbokning på Dahls Hotell samlar vi in de uppgifter vi behöver för att säkerställa att vi kan skicka nödvändig
information inför ditt besök hos oss. Vi tar del av namn, e-post, adress, telefonnummer och eventuellt kreditkortsnummer.

HUR KOMMER VI ANVÄNDA DIN INFORMATION?
Vi behöver dessa uppgifter för att kunna boka in dig på Dahls Hotell, förse dig med information inför din vistelse hos oss och till underlag
för offert och statistik i linje med Dahls Hotells policy. Vi samlar inte på oss mer information än vi behöver. Marknadsföring till gäster vi tidigare varit i kontakt med sker efter en intresseavvägning. Som registrerad är det alltid möjligt att på ett enkelt sätt motsätta sig sådan personuppgiftsbehandling
genom att kontakta oss.

HUR LÄNGE SPARAS MIN INFORMATION?
Dahls Hotell behandlar personuppgifter så länge det finns en relation med den registrerade och en tid därefter och/eller så länge det finns
en laglig grund. Saknas anledning att behandla personuppgifter raderas dem. Information som vi använder för nyhetsbrev, sms och annan marknadsföring behålls tills du själv väljer att avregistrera dig från dessa utskick.

VILKA KAN MER TA DEL AV MIN INFORMATION?
Uppgifter om dig hanteras av vår personal. Dahls Hotell kan i vissa fall också dela med sig av uppgifter till myndigheter på grund av
lagkrav eller i samband med rättsliga processer. Dahls Hotell har rutiner för att säkra att personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med
gällande dataskyddsförordning.

VAD HAR JAG FÖR RÄTTIGHETER?
1.      Rätt till information:
Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka
uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.
2.      Rätt till rättelse:
Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.
3.      Rätt till radering:
Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
4.      Begränsning till behandling:
Registrerade har rätt att begära att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas.

DATAPORTABILITET
Registrerade har också rätt att få kopior på sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit oss uppgifterna och den lagliga grunden antingen är samtycke eller att det finns ett avtal.

ÅTERKALLA SAMTYCKE
Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan. Kontakta i detta fall oss enligt nedan.

RÄTT ATT KLAGA TILL TILLSYNSMYNDIGHET
Den registrerade har rätt att vända sig direkt till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att klaga.

COOKIES
För att förbättra användarupplevelsen i de Digitala kanalerna kan Dahls Hotell komma att samla in teknisk data såsom cookies.

KONTAKT
Om du har övriga frågor om hur vi använder din information så hör av dig till:

Dahls Hotell AB, Marknadsvägen 1, 24642 Löddeköpinge
046-2852400

BWH(SM) hotels are independently owned and operated. ©2024 Best Western International, Inc.
Integritets och Cookie policy
Vi värnar om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vår hemsida använder cookies dels för att optimera hemsidans funktion och dels för att kunna läsa statistik. Genom att du besöker och använder vår hemsida eller dess tjänster förstår du och accepterar hur vi hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.